Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Informatiebijeenkomst cursus landschapsgids

Georganiseerd doorIVN Weert e.o.
Datum3 juni 19.30 u
PlaatsNMC De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert
Voor wieVoor iedereen met interesse voor landschap en gids wil worden
Kostengeen
Aanmeldenvia mail naar Toos Kunnen: t.t.kunnen@gmail.com

Inhoudelijke toelichting;
 
IVN Weert e.o. organiseert samen met andere IVN afdelingen in Midden Limburg een cursus landschapsgids. Deze start op 28 augustus 2024.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt o.a. uitleg gegeven over de opzet en inhoud van de cursus. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.


De cursus landschapsgids;

Heb jij interesse in het landschap in je omgeving? Het lijkt vanzelfsprekend, maar landschap wordt gemaakt; het heeft geschiedenis. Onze voorouders hebben ervan geleefd en dat heeft betekenis voor ons en onze toekomst.

Het is fascinerend om te leren zien hoe landschap is gevormd. Hoe we in onze directe omgeving het ontstaan ervan kunnen herkennen. Kijk maar eens naar onze beken, onze rivieren. Zij zijn vormende elementen waarvan de geschiedenis terug te zien is. Of laat je meevoeren in het leren zien van de herkenbare invloed van de ijstijden.

Vragen zoals: Waarom zie ik daar een glooiing? Wat zegt die begroeiing verderop over grond en gebruik? Waarom zijn er dáár en elders juist géén sporen van Romeinse bebouwing gevonden?

Allemaal kwesties die in de cursus aan het bod komen.

Bovendien ga je leren hoe je met een groep het landschap kunt gaan verkennen en het begrijpen van haar bijzonderheden. Je krijgt aangereikt, hoe je als gids anderen kunt meenemen in het zien en begrijpen van de omgeving.

De cursus zal bestaan uit theorieavonden en praktijkochtenden. Hierbij vormen de diverse onderdelen van het landschap, zoals bijv. geologie, water, flora, fauna en de mens, de inhoudelijke basis. Je leert als gids omgaan met een groep.

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van IVN Weert e.o.
https://www.ivn.nl/afdeling/weert-eo/nieuws/cursus-landschapsgids/

Over IVN
IVN Weert is een vrijwilligersafdeling van het IVN.
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. De 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!