Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Lezing Wiel Zentjens

Lezing doorWiel Zentjens
Georganiseerd doorWerkgroep Lezingen IVN Weert e.o.
Datumdinsdag 12 maart
Tijd19:30
Kosten€ 2 (inclusief koffie of thee)
PlaatsNatuur en Milieu Centrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 Weert

Inhoudelijke toelichting;
 
Wiel Zentjens, Natuurgids bij IVN Cranendonck, vertelt over het insectenleven op de heide. Hij heeft een aantal jaren rondgestruind op de heide en veel mooie waarnemingen vastgelegd, die hij eerder al heeft verwerkt in een IVN-heidecursus. Vanavond krijgt u een overzicht van velerlei insecten die op de heide en omgeving voorkomen, van het vroege voorjaar tot in het najaar. Bijen, wespen, vlinders, kevers en vele andere insecten komen aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op hun levenswijzen en diverse planten waarmee ze samenleven. Door evolutie zijn sommige planten en insecten zó gaan samenleven dat zij niet meer zonder elkaar kunnen voortbestaan. Wiel licht met unieke foto’s enkele voorbeelden hiervan toe.

Over IVN
IVN Weert is een vrijwilligersafdeling van het IVN.
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. De 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!