Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Wie wij zijn

Het beheer en de exploitatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is in handen van het bestuur Stichting Natuur- en Milieu-educatie.
Dit bestuur bestaat uit 5 personen die onbezoldigd en vanuit hun specifieke deskundigheid invulling geven aan de verschillende taken met betrekking tot het beleid van de stichting.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter, Jan Rutjens, penningmeester, Jeroen Weekers, secretaris, Rocco Blommers en Mari-An Gerits. Het bestuur vergadert maandelijks.

Doelstelling, visie en middelen voor het meerjarenbeleid van de stichting staan beschreven in het beleidsplan.

Klik op deze link om het Beleidsplan 2021-2025

van Stichting Natuur- en Milieu-educatie te bekijken.

Jaarverslag 2022

Adres
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert

Telefoonnummer
+31 (0)495 – 52 48 93

Centrummanager
Susanne Brekelmans
s.brekelmans@nmcweert.nl

Beheerder
Jules Bus
info@nmcweert.nl