Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Onze partners

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is een knooppunt voor duurzaamheidseducatie. Het werkt daarvoor samen met verschillende verenigingen en organisaties.
Elk van deze partners geeft op zijn/haar eigen manier invulling aan voorlichting en educatie rondom duurzaamheidsthema’s. Waar mogelijk wordt dit gezamenlijk en vanuit het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man gedaan. Zo kan voorlichting en educatie over thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit, grondstoffen, duurzame energie, natuurbeheer en waterbeheer aan een breed publiek geïntegreerd worden aangeboden.

Hier volgt een overzicht van onze partners en een korte omschrijving van hun activiteiten vanuit het centrum, met een link naar hun website.
Deze vereniging houdt zich bezig met geologie in de breedste zin van het woord: algemene geologie, fossielen en mineralen. Dit doen we door het organiseren van o.a. ledenavonden, geologiedagen, excursies, interactieve tentoonstellingen en lezingen. De vereniging heeft een eigen jeugdgroep.
Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Daar is een vitrine met een mooie verzameling van stenen en fossielen uit de hele wereld te zien. Buiten in de tuin is een stenenpad met stenen die door de Maas en Rijn in Limburg zijn achtergelaten.

Website

Geologische vereniging Mente et Malleo

Herenboeren Land van Weert staat voor gezond en eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs. Het is een burgerinitiatief uit de regio Weert en Nederweert. Zij willen meer grip krijgen op voedsel, een primaire levensbehoefte en willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur.
Voor de informatiebijeenkomsten, workshops en het voorbereidend overleg maken zij gebruik van de faciliteiten van het centrum.

Website

Herenboeren Land van Weert

Imkervereniging St. Ambrosius streeft naar het bevorderen van de (hobby) imkerij en een gezonde bijenstand. De bijenhal van deze vereniging staat in de bloemrijke tuin van Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Hier staan verschillende bijenkasten en worden de praktijklessen voor de imkers in opleiding gegeven. Elke zondag in de maanden april tot en met september is de bijenhal voor het publiek geopend. Dan is er een imker van deze vereniging aanwezig voor het geven van informatie. Elk jaar in juli organiseren zij een imkerdag met vele demonstraties en doe-activiteiten.
In het centrum organiseren ze workshops en themabijeenkomsten voor imkers en andere geïnteresseerden. Scholen kunnen hier terecht voor een les over bijen en imkerij. Bij de balie kunt u hun smaakvolle, natuurzuivere honing kopen.

Website

Imkervereniging St. Ambrosius Weert

IVN Weert en omstreken is een groene organisatie die wil bijdragen aan een beter milieu en verstandig gebruik van de natuur door middel van voorlichting en educatie. In de natuur, thuis en om de hoek, want in het Weerterland is veel te vinden dat de moeite meer dan waard is.
In en rondom het Natuur- en Milieucentrum organiseren de vrijwilligers regelmatig natuurexcursies, wandelingen, lezingen, cursussen en educatieve programma’s.

Website

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

Het Grenspark Kempen ̴ Broek is een mozaïek van verschillende natuur- en cultuurlandschappen met een uitgebreid netwerk van wandel-, fiets-, men– en mountainbikeroutes.
Het is een samenwerking van een 40-tal Belgische en Nederlandse partners en zo’n 25.000 hectare groot.
Op het Nederlands grondgebied is het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man hoofdtoegangspoort van dit grenspark.
In het centrum maken kinderen, maar ook volwassenen, op een interactieve manierkennis met dieren en planten van de verschillende landschappen. Er is een aaigang met opgezette dieren, interactieve kubussen en een biotopenwand.
Vanuit de tuin van het centrum starten verschillende wandelroutes en in het centrum zijn wandel- en fietsroutefolders te koop.

Website

Kempen~Broek

Natuurmonumenten komt op voor de bescherming en het behoud van natuur in Nederland. Deze vereniging wil mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via haar achterban. In Weert en omgeving beheert zij de Weerter- en Budeler bergen, Laurabossen, Kruispeel, Kettingdijk, Wijffelterbroek, Tungelerwallen, De Krang, Keversbroek en de Stramprooierheide. Natuurmonumenten is partner in Kempen~Broek.
In het centrum vindt u op de infowand een folderrek met meer informatie over Natuurmonumenten en over haar jeugdprogramma OERRR.

Website

Natuurmonumenten

Het doel is van deze stichting is het creëren en in stand houden van duurzame groenvoorzieningen zodat de inwoners van Weert en omstreken optimaal profijt hebben van de maatschappelijke baten van het openbaar en particulier groen.
Stichting Groen Weert gebruikt het centrum voor overleg en samenwerking met lokale groenbeheerders zoals de gemeente en workshops.

Website

Stichting Groen Weert

Stichting het Limburgs Landschap draagt zorg voor het behoud van waardevolle natuurgebieden, cultuurlandschappen en cultuurhistorische gebouwen in Limburg.
In het centrum staat een informatiezuil en is een vitrine ingericht, die een beeld geeft van het Weerterbos. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Grenspark Kempen~Broek.
Regelmatig worden in het centrum lezingen voor volwassenen en doe-activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

Website

Stichting het Limburgs Landschap

Waterschap Limburg draagt zorg voor schoon en voldoende water, droge voeten en veilige dijken in Limburg. Ruim 300 medewerkers doen dit met de omgeving en voor de omgeving.
In het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man vindt u informatie en kunt u in de aquaria vissen uit de Tungelroyse beek bewonderen. Scholen kunnen in het centrum ook terecht voor DroppieWaterpad, Watercircuit en een lesprogramma over de Tungelroysebeek.
Vanaf het centrum regelt het Waterschap op verzoek waterwandelingen voor scholen en verenigingen in het IJzeren Man gebied.

Website

Waterschap Limburg

WeertEnergie is een lokale Coöperatieve Vereniging waarin leden in eigen beheer goedkope, duurzame energie opwekken, inkopen en afleveren. Daarnaast ondersteunt de coöperatie haar leden en inwoners van Weert bij het nemen van maatregelen om energie te besparen.
De meerwaarde is dat er altijd tegen een concurrerend en eerlijk tarief geleverd wordt, dat de klant dichtbij staat en dat de winsten worden gebruikt voor het realiseren van duurzame projecten, die de leden bepalen. Samen naar een duurzame samenleving! Voorbeelden zijn Deel de Zon, Warm Wonen Weert en Windpark in de gemeente Weert.
WeertEnergie maakt gebruik van het Natuur- en Milieucentrum voor voorbereiding van projecten en workshops.
Ook presenteert deze coöperatie zich hier via een vitrinekast in de expositieruimte.

Website

WeertEnergie

Stichting Weerterlandhout heeft als doelstelling om het hout van gerooide of omgewaaide bomen in Weert en omgeving te bewaren met het doel dit hout een tweede leven te geven en op die manier een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Ze wil het hout energiezuinig verwerken en drogen om er houten voorwerpen of producten van te maken, bij voorkeur toegepast in de regio. Tevens organiseren zij cursussen rondom houtbewerking.

Website

Stichting Weerterlandhout

Al deze organisaties nodigen burgers, scholen en bedrijven van harte uit om samen invulling te geven aan voorlichting en educatie over de ontwikkelingen in thema’s die voor een duurzame toekomst van belang zijn.
De Stichting Natuur- en Milieu-educatie heeft hierin een aansturende en coördinerende rol.