Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Voortgezet onderwijs

Lesmaterialen > Voortgezet onderwijs

  • Veldwerklessen (biologie en aardrijkskunde) in het IJzeren Man-gebied
  • Klimaatverandering en wateroverlast
  • Energie besparen
  • Zero waste life style; wegwerpplasticvrij leven
  • Smaaklessen

Veldwerk biologie en aardrijkskunde in het IJzeren Man gebied is mogelijk voor brugklasleerlingen tot en met leerlingen van de 3e klas havo-vwo, mbo en vmbo. Ook voor de bovenbouw havo-vwo bieden wij een programma aan.

Over de seizoensgebonden opdrachten en onderzoekplekken wordt vooraf met de docent(en) overlegd.

Tijdens het veldwerk verrichten de leerlingen in kleine groepjes onderzoek naar planten en dieren. Het onderzoeksgebied is divers met biotopen als poel, bos, holle weg en grasland. Dit biedt de leerlingen inzicht in de soortenrijkdom en groeiomstandigheden.

Leerlingen doen onderzoek naar de groeiwijze van planten, struiken, bomen, samenstelling van bloemen, bodem- en waterdiertjes en brengen deze op naam. Ook bestuderen ze de opbouw en kenmerken van het landschap en ze doen een weeronderzoek.

Alle benodigde materialen liggen ter plekke klaar.

Na afloop kunnen de leerlingen in ons leslokaal terecht voor verwerking van de verzamelde gegevens. Ook is het mogelijk om binnen extra opdrachten uit te voeren, zoals onderzoek met de microscoop, determineren, eenvoudige onderzoeksinstrumenten maken.

Verder zijn begeleide excursies natuur en landschap mogelijk, al of niet in combinatie met veldwerk.

Mail voor inlichtingen en overleg over maatwerk: info@nmcweert.nl.

Docenten, pedagogisch medewerkers BSO, maar ook begeleiders van jeugdgroepen als bijv. scouting kunnen gebruik maken van het aanbod van activiteiten. Via PDF krijg je extra informatie over onze lesmaterialen, activiteiten voor scholen, BSO’s en andere jeugdgroepen.

Downloads

Brochure onderwijsaanbod 

Het NMC biedt gastlessen, projecten en leskisten aan voor basis- en voortgezet onderwijs. Kijk voor uitvoerige informatie en reserveren op deze website.

Op aanvraag is ook een papieren brochure verkrijgbaar.

Heb je specifieke wensen voor jouw school of groep, neem dan contact met ons op.