Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Samen duurzaam leren en leven

Bomencursus voor beginners voorjaar 2024

In het najaar van 2023 is in Weert een bomencursus voor beginners georganiseerd. Deze cursus was een initiatief van Stichting Groen Weert en IVN Weert e.o.
De belangstelling was overgroot en is besloten de cursus herhaald wordt in het voorjaar van 2024. Degenen die vorig jaar niet toegelaten zijn, hebben zich als eerste kunnen aanmelden.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere belangstellenden.

De cursus is geschikt voor iedereen, die belangstelling heeft voor bomen. Voorkennis is niet noodzakelijk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de bouw en kenmerken van bomen, het herkennen van bomen, de waarde van bomen in de natuur en voor de mens, en boomverzorging. Het accent ligt op bomen, die ook in de natuur voorkomen.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, afwisselend een binnenles op maandagavond in het NMC de IJzeren Man en een buitenles op zaterdagochtend op verschillende plaatsen.

Een overzicht:

Datum en tijdOnderwerp
Ma 8 april Binnen
19.30 u. – 22.00 u.
Bomen bouw en kenmerken
Za 12 april Buiten
9.30 u. – 12.30 u.
Bomen en kenmerken/ het herkennen van bomen
Ma 29 april Binnen
19.30 u. – 22.00 u.
Waarde van bomen in de natuur
Za 4 mei Buiten
9.30 u. – 12.30 u.
Waarde van bomen in de natuur
Ma 27 mei Binnen
19.30 u. – 22.00 u.
Waarde van bomen voor de mens, Boomverzorging
Za 1 juni Buiten
9.30 u. – 12.30 u.
Bomen in Weert


Het cursusgeld bedraagt € 30,-. Hierbij zijn o.a. inbegrepen het cursusmateriaal en koffie/ thee tijdens de lessen.
Aanmelding voor de cursus kan via mail bij onze contactpersoon Ad Wennekes ad@groenweert.nl. Vermeld bij de aanmelding aub naam, mailadres en telefoonnummer. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van onze contactpersoon en kunt u het cursusgeld van € 30,- overmaken op banknummer NL68 RABO 0145565955 t.n.v. Stichting Groen Weert. De aanmelding is definitief na betaling van het cursusgeld.

"Het cursusteam van de bomencursus voor beginners"