ONS TEAM

NMC Weert zou niet bestaan zonder de inzet en passie van onze vrijwilligers.

Ons centrum wordt gedragen door een toegewijd bestuur, een aantal vaste medewerkers en een indrukwekkende groep van 70 vrijwilligers.

Samen vormen zij de ruggengraat van NMC Weert en werken zij onvermoeibaar aan het realiseren van onze visie en missie.

WEEKENDTEAM

Dankzij de samenwerking tussen het bestuur, de vaste medewerkers en de vrijwilligers kunnen wij een breed scala aan activiteiten en projecten aanbieden die bijdragen aan een duurzamere en groenere wereld.

Samen creëren we een omgeving waarin onze bezoekers kunnen genieten, ontdekken en leren wat onze natuur te bieden heeft.

VRIJWILLIGERS IVN 2024

Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het succes van NMC Weert. Zij maken het mogelijk dat wij onze bezoekers een fijne ervaring in ons natuurcentrum kunnen bieden.

De toewijding en enthousiasme van onze vrijwilligers maakt NMC Weert zo bijzonder! Samen werken we aan het behoud van onze natuur.

BESTUUR NMC

Maak kennis met ons bestuur! Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische koers en het beleid van het NMC. Ze zetten zich in om onze missie te verwezenlijken.

Het beheer en de exploitatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is in handen van het bestuur Stichting Natuur- en Milieu-educatie.

Dit bestuur bestaat uit 5 personen die onbezoldigd en vanuit hun specifieke deskundigheid invulling geven aan de verschillende taken met betrekking tot het beleid van de stichting.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter, Jan Rutjens, penningmeester, Jeroen Weekers, secretaris, Rocco Blommers en Mari-An Gerits. Het bestuur vergadert maandelijks.

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?

We kunnen altijd extra hulp gebruiken en heben verschillende leuke vacatures openstaan.

Ben jij onze nieuwe gastheer of gastvrouw of administratieve kracht? Heb jij groene vingers of wil jij juist iets van tuinieren leren? Kom helpen in de tuin. Vind jij het belangrijk om kinderen iets over de natuur bij te brengen?

Er staan verschillende vacatures open. Kom gerust een keer koffie drinken!

MELD JE HIER AANNMC_Logo-Footer.png

Samen met onze kernpartners streven we naar een duurzame samenleving met respect voor de natuur en het milieu.

bekijk onze partners

Contact

Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert

+31 (0)495 – 52 48 93


Openingstijden

Zomertijd:
1 april tot 31 oktober
Ma t/m vrij: 10.00u tot 17.00u
Za & zo: 13.00u tot 17.00u

Wintertijd:
1 november tot 31 maart
Ma t/m vrij: 10.00u tot 16.00u
Za & zo: 13.00u tot 16.00u